Liberális és konzervatív politikusok nyelvi komplexitást vizsgálták a holland kutatókAz Amszterdami Egyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, hogy szociokulturális szempontból a liberális és a konzervatív miniszterelnökök, parlamenti képviselők milyen nyelvi komplexitást mutatnak.Az Amszterdami Egyetem kutatói 381 609, 1946-2017 között, az Egyesült Királyságban, Németországban, Spanyolországban, Hollandiában, Dániában vagy Svédországban elhangzott politikai beszédet elemeztek ki.

A holland kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy szociokulturális szempontból a liberális és a konzervatív miniszterelnökök, parlamenti képviselők milyen nyelvi komplexitást mutatnak. A górcső alá vett politikai beszédeket Flesch–Kincaid olvashatósági tesztnek vetették alá. Ez az elemzés olyan mutatókkal méri a nyelvi összetettséget, mint a mondatok átlagos hossza és a szavak átlagos szótagszáma.

A tesztből a következő eredményeket kapták a kutatók:

– Minél konzervatív egy párt, annál egyszerűbb a nyelvhasználata.

– A XX. század közepétől nézve összességében csökkent a politikai beszédek nyelvi komplexitása.

– Minden vizsgált országra igaz, hogy a liberális politikusok szignifikánsan komplexebb nyelvezetet használtak.

– Abban az esetben, ha egy párt valamilyen témában konzervatívabb irányt vesz, akkor a nyelvhasználata egyszerűsödik.

– Az eredmények jelentkezése nem függött attól, hogy a konzervatív/liberális pár kormányzati vagy ellenzéki volt-e.

A liberális és konzervatív emberek közötti tulajdonságbeli eltéréseket már több kutatás kimutatta. Az eredményekből például kiderült, hogy a liberálisok nyitottabbak, jobban szeretik az újdonságokat, törekednek a diverzitásra. Ezzel szemben a konzervatívok rendezettebbek, lelkiismeretesebbek, komolyabbak, óvatosabbak, hagyomány és tekintély tisztelőbbek.

A konzervatív emberek gyakran használnak lezáró kifejezéseket, főneveket, rövid, egyértelmű mondatokat azért, hogy ezzel csökkentsék a bizonytalanságot és a kétértelműséget, mert azokat nehezen kezelik.

A kutatás eredményeinek alakulását az is befolyásolhatta, hogy a liberalizmus sokszínűsége és az inklúzió iránti elköteleződése miatt több szempontot kell ugyanabban az időben figyelembe venni az üzenet megfogalmazása közben, ez pedig akadályozhatja a leegyszerűsítést.

Ezzel szemben a konzervativizmust képviselő politikusok gyakran a nemzet, a vallás és a család témájára összpontosítják a beszédüket.

Az egyszerűbb nyelvezet legnagyobb előnye az, hogy az állampolgárok szélesebb köréhez juthat el az üzenet. Ez leginkább a választások idején lehet fontos, hiszen ott a siker azon múlik, hogy mennyi embert sikerült megszólítania a jelölteknek.

A kutatások eredményei szerint az elnökök valamivel komplexebb nyelvezetet használnak, miután megnyerték a választást, és lekerül róluk a szavazatszerzés terhe.

Az amerikai elnökök esetében kiderült, hogy a beszédük, politikai iránytól függetlenül, idővel némileg egyszerűsödött. Ennek egyik oka az, hogy a politikusok már nem a szűk elithez, hanem inkább a nyilvánossághoz kezdtek szólni. A másik ok az, hogy a megnövekedett médiafigyelem is egyszerűbb nyelvezetet kíván.

A nyelvi komplexitás csökkenése akkor is megfigyelhető, amikor a politikusoknak valamilyen krízishelyzet (például a szeptember 11-i terrortámadás) miatt kell az emberekhez szólniuk.

(Forrás: divany.hu)

Ajánló

Ajánló