A történelem egyik legkönyörtelenebb uralkodónője volt Dzsinga királynőEzek a nők már a múltban bebizonyították, hogy vannak olyan kemény harcosok, mint a férfiak.Dzsinga királynő, a fekete özvegy: A nyugat-afrikai Ndongó királya, Mbandi elsőszülött lánya volt Dzsinga, akinek országát a XV. században foglalták el a portugálok. Miután a király meghalt, Dzsinga királynő tárgyalást kezdeményezett a portugálokkal, akiktől megszerezte a függetlenséget.

Dzsinga királynő egyességet kötött a Matamba királysággal, majd meghódította a kannibál Jaga törzset. A megnövekedett létszámú királyságból hadsereget hozott létre, méghozzá úgy, hogy ő maga képezte ki a katonákat. 1640-ben a királynő szövetkezett a hollandokkal, a portugálokat pedig egy egész kis területre szorította vissza.

Dzsinga királynő 35 éven keresztül vívott ellenállási harcot a portugálokkal szembe. Habár végül vissza kellett vonulnia Matambába, a portugálok mégis tudták, hogy addig nem foglalhatják el a területet, amíg a királynő él. Dzsinga még 15 évig uralkodott, amit Matamba lakossága békében tölthetett.

Artemiszia, a hullámok királynője: Halikarnasszosz (ma Törökország) király úgy döntött az időszámításunk előtt V. században, hogy a lánya Artemiszia lesz az utódja. Artemiszia 12 éves korában vehetett részt az első haditanácson.

A király gyakran elküldte diplomáciai utakra, ahol Artemiszia maga parancsolt a hajóján és ő végezte a navigációt. A hatalomra kerülése után, Artemiszia öt hadihajóval csatlakozott a Görögországot támadó Xerxész perzsa uralkodóhoz.

Az euboiai csatában állítólag Artemiszia higgadtságának volt köszönhető, hogy a perzsa hajóhad balszárnya nem semmisült meg teljesen. A görögök azt követően tűztek ki vérdíjat az uralkodónő fejére, hogy annak hajósai kihúztak a vízből egy lakóniai tisztet.

Artemiszia meg akart kegyelmezni, de a tiszt leköpte, árulónak nevezte, majd közölte, hogy inkább meghal, minthogy egy ilyen boszorkány megkímélje. A királynő erre kifeszítette a hajóorra, átvágta a tiszt nyakát, és hagyta, hogy annak vérre a tengerbe hulljon, mint áldozat.

A szalamiszi tengeri ütközetben a görögök üldözőbe vették Artemisziát, akinek útját elállta egy szövetséges hajó. A királynő úgy döntött, hogy a saját menekülése érdekében, a hajója bronzvértezetű orrával belerohan a másik hajóba. Az uralkodónő idős korában halt meg, akkor egy erős és gazdag országot hagyott hátra.

Zenobia hódításai: A Szíriában található Palmüra királynője volt Zenobia. Az arab nemes hölgy a III. században gyakran elkísérte a férjét, akinek halála után Zenobia uralkodott, amíg a fia elég idős nem lett. Palmüra akkoriban római fennhatóság alatt állt, de ez nem gátolta meg a királynőt abban, hogy kinyilvánítsa a város függetlenségét.

Ennek megtorlásaként Marcus Aurelianus császár a városra támadt, és elfogta a menekülő királynőt, akinek részt kellett vennie a császár győzelmi ünnepségén. Zenobiának a megalázáson kívül nem esett más baja. Később hozzáment egy római szenátorhoz, és fényűzőéletet élt.

Boudicca királynő: A rómaiak 60-ban szállták meg Britannia nagy részét. Elfoglalva az Icenus törzs földjét, a rómaiak foglyul ejtették a király hitvesét, Boudiccát, akit nyilvánosan megvertek, a lányait pedig megerőszakolták.

A bosszúra éhes Boudicca bősz támadásokat indított a római települések, Colchester, St. Albans és London ellen. A királynő hadserege a földdel tette egyenlővé a római településeket, amivel nagyjából 70 000 rómait ölt meg. A birodalom végül egyesített erővel legyőzte Boudicca 80 ezer icenus harcosát. A királynő és lányai ekkor megmérgezték magukat.

(Forrás: szeretlekmagyarorszag.hu)

Ajánló

Ajánló