Ezeket az érdekességeket talán még nem tudod JézusrólMeglepő tények, amiket nem tud mindenki a Messiásról.Habár Jézusról még az is tud néhány alapvető információt, aki nem vallásos, mégis könnyen lehet, hogy az alábbi érdekességekkel az sincs tisztában, aki egyébként kívülről fújja a Bibliát.

Nagy családja volt: Több féltestvére is született. Őket Jakabnak, Simonnak és Júdásnak hívták. A Biblia lánytestvéreket nem említ. További rokon volt például Keresztelő János, aki Jézus második unokatestvére volt, ugyanis János anyja, Erzsébet és Mária testvérek voltak.

Nem akart szenvedni és meghalni: Bár Jézus volt a Szentlélek fia, aki isteni eredetű volt, mégis alapvetően ember volt, aki egyáltalán nem akart szembenézni a fájdalommal és a halállal, tehát csak szófogadó gyerekként azt tette, amire az apja, Isten utasította.

Jézus a letartóztatása előtt így imádkozott az Úrhoz a Gecsemáné kertben: „Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt; mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen!” majd „És angyal jelent meg neki mennyből, erősítve őt. És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozott; és az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak.”

Nem jászolban született: A Bibliából nem derült ki, hogy Betlehemen belül pontosan hol született Jézus. Az evangéliumokból csak az derült ki, hogy jászolban jött a világra. Ugyanakkor a Biblián kívüli első írott forrás, ami Jusztinosz mártírtól származik, aki a II. század közepén, a „Dialógus a zsidó Trüphonnal” című művében azt írta, hogy a szent család elmenekült a városból, majd egy barlangban bújtak meg. Origenész szintén egy barlangot említett Jézus születési helyeként, míg mások azt állítják, hogy egy rokon házának alsó szintjén jött a világra.

Tájszólásban beszélt: Valószínű, hogy Jézus galileai tájszólásban beszélte az arámi nyelvet. Erre utalhat az, hogy az Eleázár nevet Lázárnak ejtette, ugyanis a szókezdő magánhangzó eltűnt. Jézus egyéb fennmaradt mondataiból is arra következtetnek, hogy arámi nyelven beszélt, ahogy akkoriban a zsidók.Nem volt hosszú haja sem fehér a bőre: Mindenki ismeri a Názereti Jézus ábrázolását, amely szerint a Messiás fehér bőrű, homokszínű, vagy barnás, hosszú hajú férfi, ám az igazi Jézus a Közel-Keletről származik. Ezzel kapcsolatban a kutatók egyetértenek abban, hogy Jézus külseje egy olyan hétköznapi emberére hasonlított, amilyen a fenti képen látható.


Habár december végén ünnepeljük Jézus születését, az valójában nem akkor van, ugyanis a Bibliában nem szerepel Jézus pontos születési dátuma. Az írásban csak annyi szerepel, hogy Jézus születésekor (Lukács 2:7-8) a pásztorok éjszaka kint jártak a mezőn, hogy felügyeljék a nyájaikat, ez azonban télen nem történhetett meg, mert Júdeában túl hideg van ahhoz, hogy valaki szabadban éjszakázzon.

Lukács (2:1-4) arról is írt, hogy a gyermeket váró Mária és József a római népszámlálás miatt indult Betlehembe, de a népszámlálás sem télen volt, mert az esős, hideg idő megnehezítette a járást. Ugyanezt bizonyítja az is, hogy Lukács szerint (1:24-36) a szeplőtelen fogantatás idején Mária testvére, Erzsébet, aki Keresztelő Szent János édesanyja volt, már a hatodik hónapban járt a terhességével, tehát Jézus nagyjából fél évvel volt idősebb Jánosnál.

Szintén Lukács írt arról is (1:5), hogy az Abijah nevű ünnep idején jelent meg Gábriel arkangyal Zakariás előtt azzal a hírrel, hogy gyereke lesz, akinek a János nevet kell adnia, és nagy dolgokat visz majd véghez. Mivel az Abijah ünnepet júniusban tartották, ezért János a következő év márciusában jöhetett a világra, míg Jézus szeptemberben.

A csillagászok máshogy közelítették meg Jézus születésének dátumát. Ők arra próbáltak rájönni, hogy mi lehetett az a fényjelenség, amit a napkeleti bölcsek a betlehemi csillagnak véltek. 2008-ban arra jutottak, hogy Jézus június 17-én születhetett, mert akkor a Vénusz és a Jupiter együttállása fényes és sokáig ragyogó csillagként jelenhetett meg az égbolton.

(Forrás: noiportal.hu)

Ajánló

Ajánló