Történelmi jelentősége volt Púpos Gottfried megölésénekKözépkorban elkövetett gyilkosságok, amelyek komoly hatással voltak a történelem alakulására.Púpos Gottfried: 1069-ben lett a Német-Római Birodalomhoz tartozó Lotaringiai Hercegség ura IV. Gorrfried, aki Európa egyik legjelentősebb történelmi alakja lehetett volna, ám feleségül vette Matildát, aki hatalmas területek felett uralkodott Itáliában, ám a férjével utálták egymást.

Matilda és a férje azért hidegült el egymástól, mert ellentétes oldalon álltak a császárság és az egyház között kitört invesztitúra harcban. A házastársi viszálynak Gottfried halála vetett véget 1076. február 26-án, Antwerpenben. Gottfriedre latrinán várt az merénylő, aki az éjszaka közepén szúrta le a magán könnyíteni kívánó uralkodót.

A király halála komoly változást hozott az európai politikába, ugyanis Matildát most már nem állította meg a férje akadékoskodása, tehát VII. Gergely egyik legfőbb támogatója lehetett.

Thomas of Woodstock: 1386-ban a nép III. Richárd királyt okolta azért, mert Anglia rosszul jött ki a százéves háborúból, ezért néhány nemes kijelentette, hogy átveszik a kormányzást az uralkodótól.

Thomas of Woodstock, Gloucester grófja vezette a lordok seregét Radcotnál, ahol legyőzték a király katonáit, III. Richárdot pedig elfogták. Miután a király kegyeltjeinek javát megölték vagy száműzték, báburalkodót csináltak Richárdból.

A király lassan újraépítette a hatalmi bázisát. Amikor sikerült a rajtaütés, akkor Woodstockot a francia Calais-ba száműzték, ahol hamarosan megölték. Amikor kiderült a merénylet, akkor a nép fellázadt és hamarosan ledöntötték a királyt a trónjáról, majd halálra éheztették. III. Richárd után IV. Henrik került a trónra, és ezzel elkezdődött a Lancaster-ház uralkodása.

Berdibég, Kulpabég és Nawrüzbég: 1357-ben kiderült, hogy a nagy Dzsanibég, az Arany Horda kánja halálos beteg, ezért magához rendelte a fiát, Berdit, akit kinevezett az utódjának. A gyerek, megölette az apját, mert tartott attól, hogy felépül, és visszaveszi a hatalmát.

Berdi azonban nem csak az apjától tartott, hanem a 12 fivérétől is, ezért a trónra kerülése után megölette őket, de Kulpát megkímélte, ám ő ezt azzal köszönte meg, hogy megszervezte a bátyja elleni merényletet, majd elfoglalta a megüresedett trónt, ám őt Nawrüzbég parancsára megmérgezték.

Nawrüzbéget néhány hónappal a trónra kerülése után megölték. Az újabb gyilkosság következményeként darabokra hullt a birodalom. Az Arany Horda szétesett.

IV. István: Egy ideig ellenkirályként uralkodott Magyarországon IV. István, amikor a harcmezőn vereséget szenvedett. Bizáncba menekült, hogy elbújjon az unokaöccse, III. István elől. Ahogy a középkorban sokan, úgy IV. István is hitt abban, hogy az érvágás meggyógyítja. A baj csak az volt, hogy az orvosát lefizették, ezért az méreggel itatta át a kötszert, amivel a beavatkozás után bekötötte IV. István sebeit.

IV. István halála után III. István foglalta el a trónt. Az új király nevéhez olyan jelentős intézkedésekhez köthetőek, mint a magyar városok megerősítésének elkezdése.

Izmáel és fiai: Az utolsó jelentőségteljes muzulmán dinasztia Spanyolország élén a Naszrid volt, amely 1248-tól uralkodott Granadában. I. Izmáel tehetséges, erőteljes vezető volt, akinek halálát az unokatestvére okozta.

Izmáel hatalmát Mohamed örökölte, de őt a Banu Abi’I-Ula klán öletett meg. Mohamed után jött a bátyja, Juszuf, akit egy őrült szúrta hátba, amikor a granadai nagymecsetben imádkozott. A Naszrid dinasztia következő generációit sem kerülték el a tragédiák.

(Forrás: szeretlekmagyarorszag.hu)

 

Ajánló

Ajánló