Mi lehet a tudománnyal szembeni szkepticizmus oka?Az Amszterdam Egyetem kutatói kiderítették, hogy milyen mozgatórugók hajtják a tudománytagadókat.A tudományban megbízó embereket alaposan meglepi, ha valaki azzal áll elő, hogy nem hisz a klímaváltozásban, oltásellenes, vagy teljesen biztos abban, hogy a Föld lapos. Ilyenkor a tudományra fogékony emberek mindig elgondolkodnak, hogy vajon a műveletlenség vagy az intelligencia hiánya miatt szkeptikusak néhányan.

Az Amszterdam Egyetem pszichológusokból álló csapata szerint egyáltalán nincs szó erről, ugyanis a vizsgálatokból az derült ki, hogy sokkal inkább az előzetes spirituális, vallási hiedelmek, és a politikai meggyőződés áll szoros összefüggésben áll a tudományos szkepticizmussal.

A nemrég megjelent tanulmányban a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a tudományos konszenzus elfogadásának vagy tagadásának a legfőbb tényezői a vallási és a politika orientáció, az erkölcsi és a tudományok megértése.

A kísérletekből az is kiderült, hogy a különböző ideológiák a tudományos konszenzus más-más fajtáinak elfogadásával állnak összefüggésben. Akik például a klímaváltozással kapcsolatban szkeptikusak, azok nagy valószínűséggel konzervatívak a politikai nézettük tekintetében. Akik a vallás szilárd elveire támaszkodnak, azok sokkal kevésbé hisznek a tudománynak.

A felmérésekből kiderült, hogy azok, akik szkeptikusan gondolkodnak a génmódosított növényekkel kapcsolatban, nem feltétlenül bíznak a természettudományokban, de az sem kizárható, hogy csak kevés ismeretük vagy a témáról.

A kutatócsoport szerint a tudománytagadók általában ugyanannyira jártasak a tudományokban, mint mások, és azt sem lehet kijelenteni, hogy műveletlenek, tájékozatlanok lennének, ám az igaz, hogy a már meglévő hiedelemrendszerek és eltérő világnézetek miatt máshogy látják a dolgokat.

Ez alapján kijelenthető, hogy amennyiben próbáljuk meggyőzni az oltásellenes ismerősünket arról, hogy nincs mitől félnie, akkor ehhez kevés lesz a tényeket felsorolnunk, mert ahogy mi kiválogatjuk a véleményünket alátámasztó tanulmányokat, úgy ő is megtalálja a saját nézetét igazoló tanulmányokat.

A kutatócsoport azt is megpróbálta kideríteni, hogy a hiedelemrendszerek és a szkepticizmus különböző típusai között található-e összefüggés. Ennek alapján rájöttek, hogy az ortodoxia például ragaszkodik ahhoz, hogy az igazság elsődleges forrása nem a tudományok, hanem az egyén hite, tehát a vallási konzervativizmus együtt jár a tudománytagadással.

Más kutatások is azt bizonyítják, hogy a tudományokban való jártasság szintjétől függetlenül a konzervativizmus összefügg az antropogén klímaváltozás-elmélet megtagadásával, ami annak köszönhető, hogy azok, akik szkeptikusak a tudománnyal szemben, makacsul ragaszkodnak a saját álláspontjukhoz.

Matthew Hornsey, az ausztrál Queenslandi Egyetem pszichológus kutatója, a tudományellenes nézetek lélektanának szakértője szerint az oltásellenes mozgalom életeket olt ki, míg a klímaváltozással szembeni szkepticizmus lelassítja a nemzetközi reakciókat napjaink legnagyobb társadalmi, gazdasági és ökológiai veszélyével szemben.

Dan Kahan, aki a jog és pszichológia kapcsolatával foglalkozik az amerikai Yale Egyetemen, úgy gondolja, hogy az nem új jelenség, hogy az emberek válogatósak a tudományos tényekkel kapcsolatban, ám míg ezzel a múltban nem volt baj, addig napjainkban ez a modern emberiség egyik legnagyobb problémája.

(Forrás: divany.hu)

Ajánló

Ajánló