A leghíresebb magyar szellemekHazánk legijesztőbb kísértethistóriái téged is alaposan megijeszthetnek.Kísértet: A magyar legendák azokat a szellemlényeket nevezi kísértetnek, amelyek képesek repülni, váratlanul eltűnni, hirtelen megjelenni, alakot váltani, láthatatlanná válni, vagy tüzes alakban felbukkanni, és sokszor kutya, macska, disznó, tyúk vagy ló formáját veszi fel.

Egy másik hiedelem szerint azokból a halottakból válhat kísértet, akik nem léphettek be a túlvilágra, vagyis nem nyugodhatnak békében. Ez azért következhet be, mert az elhunyt olyan bűnt követett el, amiért az a büntetése, hogy a végítélet órájáig a földön kell bolyongania.

Egyes hiedelmek szerint ez a vezeklés meghatározott idejű. Ha például valaki öngyilkosságot követ el, akkor ő addig ragad a földön, amíg nem váltja fel valaki, aki szintén önkezével vetett véget az életének. Az elátkozottak általában hét évig nem léphetnek be a túlvilágra.

A legenda szerint a kísértet kizárólag akkor léphet tovább a túlvilágra, ha lerótta a tartózását, vagy egy élő feloldozta a bűnei alól. A kísértet képes önmagát megváltani azzal, hogy jót cselekszik. Egy élő személy még imával vagy szintén jó cselekedettel segíthet.

A mendemondák szerint abból lehet tudni, hogy egy kísértet van az élő közelében, hogy az illető úgy érzi, hogy nagy súly nehezedik a vállaira, a testére, és olyan jellegzetes hangokat hall, mint az edénycsörömpölés, ugatás, röfögés, lópata hangja, a tárgyak pedig maguktól mozognak.

A magyar néphit szerint csoportosan vonuló kísértetek is léteznek. Ezek leginkább háborúban elesett katonák kísértetei, akik együtt masíroznak. A csoportosan járó lelkek jeles napokon tarthatnak körmenetet, így például Karácsony éjjelén. A kísértetek általában egy konkrét helyhez, építményhez kötődnek.

Tüzes ember: Tüzes mérnöknek, tüzes matematikusnak is nevezik a magyar históriák a tüzes embert, mert azokból válhat ilyen szellem, akik rosszul mérték a földet, és ezért vezekelniük kell. A legendák szerint a tüzes ember egy olyan ember alakú szellem, akinek a teste körvonalai tűzből rajzolódnak ki. Néha tűz kíséri a tüzes embert, aki lámpást is tarthat a kezében.

A szellemmel éjszaka bolyong. Néha láncot húz maga után, és a földet méri addig, míg véget nem ér a vezeklése. Egy másik hiedelem szerint a tüzes ember követi az este sétálókat, megijeszti őket, rájuk telepszik. Ha valaki úgy dönt, hogy a szellem után ered, az biztos, hogy nem tudja elkapni, de jobb is nem követni, mert egyes legendák szerint, a tüzes ember megégeti azt, aki közel kerül hozzá.

Keresztetlen gyermek: A magyar legenda szerint, ha egy gyerek az előtt hal meg, hogy megkeresztelték volna, akkor a „státusz nélkül elhunytak” közé kerül. Mivel ők úgy hunytak el, hogy még nem találták meg a helyüket az élők hierarchiájában, ezért a halottak világába befogadó temetési szertartásban sem részesülhettek, vagyis nem léphettek be a túlvilágra, de az élők világához sem tartozhatnak.

A históriák szerint azon a helyen, ahol eltemették a keresztetlen gyerekeket, így például a temető kerítésének tövénél, ott éjszakánként sírás hallható és kékes színű, bolyongó lidércláng látható. A legendák azt is mondják, hogy általában hétévente jelenik meg a szellem a rokonok előtt.

A keresztetlen szellemek egészen addig a purgatóriumban ragadnak, amíg nem keresztelik meg őket, ezért a babonás őseink szenteltvízzel átitatott ruhát, gyakran keresztelőinget dobtak a keresztetlen gyermeknek.

A matyók hite szerint, ha valaki egy keresztetlen gyermekkel találkozik, akkor a következő szavakat kell mondania: „Én téged megkeresztellek az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében; ha fiú vagy, Ádám légy, ha lány vagy, Éva légy!”

Régen az emberek abban is hittek, hogy a keresztetlen gyermek a halála hetedik évfordulóján felbukkant, ezért akkor keresztelték meg, például az anyja sírja felett, de az is szokás volt, hogy a család keresztelőruhát temetett el ezen a napon.

(Forrás: noiportal.hu)

Ajánló

Ajánló