Továbbra is rejtély, hogy hol halt meg PetőfiMegválaszolatlan kérdésekkel van tele a magyar történelem.Gyakran a jelenben sem tudjuk, hogy mi és miért történik az országunkban, ám még ennél rejtélyesebb a magyar történelem, ami, más országokhoz hasonlóan, tele van megválaszolatlan kérdésekkel, amelyekre talán egy napon megtalálják a válaszokat a kutatók.

Tényleg Nándorfehérvár dicsőségére szól a déli harangszó: A többség azt hiszi, hogy az 1456 júliusában aratott nándorfehérvári győzelem tiszteletére szól a déli harangszó, pedig a déli harangozásról szóló pápai bullát három héttel korábban adta ki III. Callixtus.

1456-ban júniusában heteken át megfigyelhető volt a Halley-üstökös Európa egén, emiatt a kor „szakértői” arra a megállapításra jutottak, hogy ez jel, hogy keletről veszély fenyegeti a keresztény világot. A pápa erre akart figyelmeztetni. A bulla és a győzelem híre összemosódott az akkori Európa nagyvárosaiban.

Szapolyai összejátszott-e a törökökkel: Ezt a vádat Ibrahim nagyvezír egyik kijelentésével próbálták bizonyítani, amely azt sugallta, hogy a magyar főurak között több áruló, ám azt senki sem tudja, hogy melyik időszakról beszélt. Szapolyai esetleges árulását senki és semmi sem bizonyítja, a vád pedig a Habsburg-propaganda részét képezte.

Miért tűnt el Mátyás halála után a fekete sereg: Lengyel és cseh katonákból toborozták a híres fekete sereget, amely Mátyás király halála után szinte azonnal eltűnt. Ennek oka valószínűleg az, hogy nem tudták miből fizetni a katonákat, akik közül sokan beálltak a német-római zsoldba, mások a Délvidéken teljesítettek szolgálatot vagy rablóbandákba verődhettek.

Hol halt meg Petőfi: 1849. július 31-én senki sem látta, hogy Petőfi Sándor meghalt volna a segesvári ütközetben, ezért napjainkban is kérdés, hogy vajon elesett a csatamezőn, vagy sem. A költő holtteste a mai napig nem került elő.

Hogyan halt meg Zrínyi Miklós: 1664. november 18-án, egy vadászaton, halt meg Zrínyi Miklós, ám az elég rejtélyes, hogy pontosan hogyan. Sokan megszellőztették, hogy valójában a Habsburgok felbéreltek egy merénylőt, aki megölte Zrínyit. Bethlen Miklós emlékiratai meg is neveztek egy Póka István nevű vadászt. Emellett az orvosok szerint nem valószínű, hogy Zrínyi sérüléseit egy sebesült vadkan okozta, tehát egyik verzió sem bizonyított.

Miért nem végeztette ki Mátyás király Vlad Tepest: Bizonyos források szerint Mátyás birtokába került egy levél, ami arról szólt, hogy Tepes megbocsátásért könyörgött II. Mehmed szultánhoz, valamint felajánlotta a szolgálatait a magyar uralkodóval ellen.

Függetlenül attól, hogy mi lehetett az igazi ok, az biztos, hogy Mátyás nem végeztette ki Tepest, sőt, ismét trónra segítette Havasalföldön, ahol szükség volt egy kemény kezű uralkodóra, aki képes megvédeni a Magyarországot a törököktől elválasztó területet. Ráadásul Tepes feleségül vette Mátyás király egyik női rokonát.

Baleset vagy gyilkosság áldozata lett II. Lajos: Az egyik forrás szerint dühös magyar főurak ölték meg II. Lajost, majd a holttestet a közeli vízmosásba dobták. A király holttestét jobbágyok találták meg és temették el. Ami jelenleg biztos, hogy II. Lajost nem a Csele-patakból húzták ki, hanem egy mocsaras területen találták meg, ami ma már nem létezik.

Mi történt Szent István fiával: A legismertebb források szerint Imre herceg egy vadászaton halt meg, amikor rátámadt egy vadkan. Egy másik teória szerint megbetegedett, ám Szent István uralkodása idején élt egy „Vadkan” nevű, besenyő törzs az ország területén, tehát az sem kizárt, hogy ők ölték meg a herceget.

(Forrás: noiportal.hu)

Ajánló

Ajánló